Zoek
Sluit dit zoekvak.

Provincie Utrecht – Definitieve beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming – De Venen 11 in Maarn

Redactie Maarnnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Maarn.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor De Venen Maarn luidt als volgt:

Provincie Utrecht – Definitieve beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming – De Venen 11 in Maarn

BekendmakingDefinitieve beschikking in het kader van de Wet natuurbeschermingGedeputeerde Staten van Utrecht hebben een vergunning, met zaakkenmerk Z-WNB-PP-VA-2020-1614, geweigerd op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van het bedrijf gelegen aan De Venen 11 in Maarn. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot zes weken na de publicatiedatum bij:Het Provinciehuis, Domein Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9:00-16:00 uur; na telefonische afspraak met het Servicebureau, te bereiken op (030) 258 3311.De beschikking en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek (in de meeste gevallen) ook digitaal worden toegezonden. Uw verzoek daartoe kunt u richten aan ons Servicebureau via Servicebureau@provincie-utrecht.nl of (030) 258 3311; onder vermelding van zaakkenmerk. BeroepEr kan tot zes weken na publicatiedatum beroep worden ingesteld tegen de beschikking. Het beroepschrift dient u te richten aan Rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroep kan worden ingesteld door:- belanghebbenden;- niet-belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over de ontwerp beschikking naar voren hebben gebracht of geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten.Inwerkingtreding besluitDe beschikking treedt in werking op de dag na bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager (en indien van toepassing adviseur). Het indienen van beroep schorst de werking van de beschikking niet.Voorlopige voorzieningDegene die beroep instelt kan, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot de uitspraak op het beroep, aan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. GriffierechtVoor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.InformatieAls u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Servicebureau, bereikbaar op telefoonnummer (030) 258 3311 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van zaakkenmerk.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen maarn
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen