Search
Close this search box.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende vergunning APV/Bijzondere wetten - Spoorwerkzaamheden Maarn, Ontheffing geluid - werkzaamheden aan het spoor in week 5 en week 14, 15, 16 van 2024 (RX2023-00002792, 15 december 2023)

Redactie Maarnnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Maarn.

Aanvraag overig

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende vergunning APV/Bijzondere wetten - Spoorwerkzaamheden Maarn, Ontheffing geluid - werkzaamheden aan het spoor in week 5 en week 14, 15, 16 van 2024 (RX2023-00002792, 15 december 2023)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de volgende vergunning op grond van de APV/Bijzondere wetten hebben verleend: Spoorwerkzaamheden Maarn, Ontheffing geluid - werkzaamheden aan het spoor in de periode van 29 januari 2024 tot en met 4 februari 2024 (RX2023-00002792, 15 december 2023) Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl of het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Maarn
  2. overig

Bekijk meer bekendmakingen